AUTEURS- BEELDRECHT VOORBEHOUD (auteurswet 1912) Op de beeldende vormgeving van de door Klaartje Pander vervaardigde kunstwerken (op deze website getoonde afbeeldingen van kunstwerken), rust auteurs- beeldsrecht. Voor het overnemen, opslaan, verspreiden en/of gebruik van de vormgeving van de getoonde kunstwerken, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Klaartje Pander c.q. rechthebbende. Voor een verzoek kunt u contact opnemen via exto. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, waarin en waarom u het werk wilt opnemen, de oplage en of de publicatie elektronisch is.